PRZEKONANIA I WARTOŚCI determinują i wpływają

na zachowania ludzi

2-dniowe szkolenie dla Dyrektorów szkół, Trenerów

Dowiedz się więcej
Zapisz się

"Jeśli chcesz zmienić zachowania ludzi, to zmień warunki w których pracują” – to złota zasada w zarządzaniu, każdą organizacją (np. szkołą). Dyrektor szkoły czy trener to osoba, która chce pozytywnie wpłynąć na zachowania ludzi, aby jakość ich pracy (nauczania) była coraz wyższa

i przynosiła lepsze rezultaty.


Jednym z najważniejszych „warunków”, które determinują pracę nauczyciela, to jego PRZEKONANIA. Jeśli chcemy pozytywnie wpłynąć na zmianę zachowań, to powinniśmy wiedzieć jak zaktualizować (zmienić) przekonania nauczycieli na temat szkoły, uczenia się, wiedzy, roli nauczyciela i ucznia.

Bardzo potrzebne dla wszystkich dyrektorów. Zdecydowanie „otwiera oczy” na wiele spraw. Zrozumiałam dlaczego pewne rzeczy w mojej szkole „nie działają”

OPINIA PO SZKOLENIU

Zapraszamy na 2-dniowe szkolenie dla Dyrektorów szkół, Trenerów myślenia krytycznego

i zawodowych trenerów

Zmiana zachowań nauczycieli jest dużo trudniejsza niż nam się wydaje na początku – ukazanie korzyści z nowych metod jest zdecydowanie niewystarczające, aby większość nauczycieli pozbyła się starych nawyków (za którymi stoją stare przekonania). Po tym szkoleniu każdy uczestnik (dyrektor, trener) będzie już świadomy sił, które tworzą przeszkody oraz jak je, wspólnie z zespołem, ominąć. Wszystko po to, aby wdrożenie nowej wizji/strategii szkoły było skuteczne, łatwiejsze a przede wszystkim bezpieczne dla wszystkich uczestników.

Po co?

Kiedyś myślałam, że można wprowadzić zmianę przekonując/opowiadając o tym, co ona przyniesie dobrego. Teraz myślę, że trzeba przestać opowiadać,

a dać możliwość samodzielnego dojścia do wiedzy

o korzyściach, które ta zmiana przyniesie.

OPINIA PO SZKOLENIU

Treści dobrze dobrane, pozwalały spojrzeć na problemy,

z którymi mierzę się na co dzień z innej perspektywy i je dogłębnie zrozumieć. Szkolenie mocno otworzyło moje myślenie na szyk potrzeb (niezaspokojonych) i korzyści

z trwania przy przekonaniach.

OPINIA PO SZKOLENIU

Treści dobrze dobrane, pozwalały spojrzeć na problemy, z którymi mierzę się na co dzień z innej perspektywy i je dogłębnie zrozumieć. Szkolenie mocno otworzyło moje myślenie na szyk potrzeb (niezaspokojonych) i korzyści

z trwania przy przekonaniach.

2 dni warsztatowej pracy, podczas której uczestnicy:

Jak?

Zrozumieją konflikt, który leży u podstaw i będą potrafili rozwiązać go na zasadzie „wygrana-wygrana”

Zrozumieją co nas trzyma przy starych przekonaniach – jakie mamy korzyści z ich utrzymania

Zdefiniują swoje najważniejsze wartości, które pozwolą im od następnego dnia tworzyć zespół oparty na wartościach i przekonaniach

Zrozumieją czym są przekonania i jak je artykułować

Będą potrafili zbudować nowe przekonania, które wpłyną na nowe zachowania – swoje oraz nauczycieli

Zrozumieją z jakimi kosztami wiąże się to dla dzieci (uczniów)

Poznają swoje własne przekonania na temat roli dyrektora, nauczyciela, ucznia, wiedzy, szkoły, uczenia się

Z czym wyjdziesz z tego szkolenia:

 • Lista najczęściej występujących przekonań w szkole
 • Zrozumienie dlaczego ludzie tak niechętnie zmieniają swoje przekonania
 • Zrozumienie negatywnych konsekwencji z trwania przy tych starych przekonaniach – dla dzieci i organizacji
 • Lista strategii (zachowań), które pomogą odejść od starych przekonań
 • Lista nowych, otwierających przekonań wzmacniających zmianę
 • Model „Wartości – przekonania – zachowania”(pdf), który pomoże Ci w pracy ze swoją radą, aby w bezpiecznych warunkach wypracować spójną wizję szkoły opartą na wartościach i przekonaniach
 • Po naszym szkoleniu i z tym modelem będziesz potrafił(a) przeprowadzić taki warsztat ze swoim zespołem

Harmonogram szkolenia

 • Przedstawienie celów szkolenia.
 • Integracja oraz zasady szkolenia.
 • Co to są przekonania?
 • Przekonania ograniczające vs. otwierające?
 • Definiowanie aktualnych przekonań o roli dyrektora/nauczyciela/ucznia i o uczeniu się.
 • Dlaczego trzymamy się starych przekonań?
 • Potrzeby stojące za korzyściami ze starych przekonań.

Dzień 1.

 • Podsumowanie 1 dnia.
 • Koszty trzymania się starych przekonań.
 • Zaniedbywane potrzeby uczniów, gdy trzymamy się starych przekonań.
 • Konflikt „nauczyciel-uczeń” i jako go rozwiązać na zasadzie „win-win”.
 • Definiowanie nowych przekonań otwierających.
 • Co to są wartości?
 • Jakie wartości w tej chwili posiadasz jako dyrektor?
 • Jak wartości wspierane są przez przekonania?
 • Jak nasze przekonania manifestują się w naszych zachowaniach.

Dzień 2.

Dyrektorów szkół uczących myślenia

Dzięki tej nowej wiedzy będziesz w stanie usprawnić proces wdrożenia każdej znaczącej zmiany. Nauczysz się jak zdefiniować wartości i przekonania, które powinny obowiązywać w Waszej szkole oraz jak jest wdrożyć bezpiecznie i skutecznie w swoim zespole nauczycieli. Podczas szkolenia pracujemy

z rutynami i narzędziami myślenia krytycznego – to będzie doskonały sposób, aby się ich nauczyć lub zebrać dodatkową praktykę

Dla kogo jest nasze szkolenie?

Trenerów myślenia krytycznego

Dzięki tej wiedzy zrozumiesz gdzie tkwi opór w zespole, jak skutecznie i bezpiecznie go nazwać, a co za tym idzie rozbroić. Widząc myślenie (przekonania) nauczycieli będzie Ci łatwiej zarządzać procesem szkoleniowym. Będziesz skuteczniejszy/a i komfort pracy też mocno się poprawi

Takie same korzyści jak wyżej plus… poznanie myślenia krytycznego. Podczas szkolenia korzystamy

z kilku (6-8) rutyn i narzędzi krytycznego myślenia, których nauczysz się bez problemu i będziesz mógł/mogła je wykorzystywać na swoich innych szkoleniach

Zawodowych trenerów pracujących z nauczycielami

Dzięki tej wiedzy zrozumiesz gdzie tkwi opór w zespole, jak skutecznie

i bezpiecznie go nazwać, a co za tym idzie rozbroić. Widząc myślenie (przekonania) nauczycieli będzie Ci łatwiej zarządzać procesem szkoleniowym. Będziesz skuteczniejsza i komfort pracy też mocno się poprawi

Dzięki tej nowej wiedzy będziesz

w stanie usprawnić proces wdrażania myślenia krytycznego. Nauczysz się jak zdefiniować wartości i przekonania, które powinny obowiązywać w Waszej szkole oraz jak jest wdrożyć bezpiecznie i skutecznie w swoim zespole nauczycieli. Podczas szkolenia pracujemy z rutynami i narzędziami MK – to będzie doskonały sposób, aby się ich nauczyć lub zebrać dodatkową praktykę

Dzięki tej nowej wiedzy będziesz w stanie usprawnić proces wdrożenia każdej znaczącej zmiany. Nauczysz się jak zdefiniować wartości i przekonania, które powinny obowiązywać w Waszej szkole oraz jak jest wdrożyć bezpiecznie i skutecznie w swoim zespole nauczycieli. Podczas szkolenia pracujemy

z rutynami i narzędziami myślenia krytycznego – to będzie doskonały sposób, aby się ich nauczyć lub zebrać dodatkową praktykę

Dyrektorzy Szkół Publicznych i Niepublicznych szukający unikalnego rozwoju osobistego i dla swojej organizacji

Dzięki tej nowej wiedzy będziesz

w stanie usprawnić proces wdrażania myślenia krytycznego. Nauczysz się jak zdefiniować wartości i przekonania, które powinny obowiązywać w Waszej szkole oraz jak jest wdrożyć bezpiecznie i skutecznie w swoim zespole nauczycieli. Podczas szkolenia pracujemy z rutynami i narzędziami MK – to będzie doskonały sposób, aby się ich nauczyć lub zebrać dodatkową praktykę

ILE TO KOSZTUJE?

Koszt to 1400 zł/os

Dla Dyrektorów Szkół Uczących Myślenia obowiązuje cena promocyjna - 600 zł / os

W cenie:

Bogate materiały szkoleniowe

Przerwy kawowe


Cena nie zawiera:

Zakwaterowania

Kosztów dojazdu

Lunchu na oba dni

15 - 16 kwietnia 2022 r.

Warszawa

1400 zł / 600 zł

Dzień 1: 10.00 - 17.00

Dzień 2: 9.00 - 16.00

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Zapisz się

Prowadzący spotkanie

Ekspert, trener myślenia krytycznego, który sprowadził je do Polski 15 lat temu i od tego czasu szkoli nauczycieli (prawie 10 tys), rodziców, uczniów. Był również założycielem i przez 5 lat Prezesem pierwszej

w Polsce szkoły opartej na myśleniu krytycznym. Jest również Dyrektorem na Polskę amerykańskiej Fundacji TOCFE, która propaguje narzędzia krytycznego myślenia na całym świecie, od prawie 30 lat. Pan Maciej jest również certyfikowanym trenerem Family Lab (Jesper Juul), dzięki temu pracuje z rodzicami na temat nowoczesnego rodzicielstwa. Był prelegentem i trenerem na konferencjach w Japonii, USA, Hiszpanii, Niemczech, Litwie, Peru.

MACIEJ WINIAREK

Ekspert, trener myślenia krytycznego, który sprowadził je do Polski 15 lat temu i od tego czasu szkoli nauczycieli (prawie 10 tys), rodziców, uczniów. Był również założycielem i przez 5 lat Prezesem pierwszej w Polsce szkoły opartej na myśleniu krytycznym. Jest również Dyrektorem na Polskę amerykańskiej Fundacji TOCFE, która propaguje narzędzia krytycznego myślenia na całym świecie, od prawie 30 lat. Pan Maciej jest również certyfikowanym trenerem Family Lab (Jesper Juul), dzięki temu pracuje z rodzicami na temat nowoczesnego rodzicielstwa. Był prelegentem i trenerem na konferencjach w Japonii, USA, Hiszpanii, Niemczech, Litwie, Peru.

Językoznawca, nauczycielka języka angielskiego z szesnastoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą. Certyfikowana trenerka Myślenia Krytycznego, Neurolanguage Coach, Dyrektorka Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Instytutu Krytycznego Myślenia. Absolwentka Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Edukatorka i pasjonatka alternatywnej edukacji zorientowana na potrzeby uczniów, wierząca w wartość współpracy, relacji i wolności. Przez 7 lat lektorka pracująca z dorosłymi – przygotowująca do egzaminów, prezentacji na zagranicznych konferencjach.

KATARZYNA WINIAREK

Opinie po szkoleniu

"Pełna profeska! Dajecie mnóstwo przestrzeni na przemyślenia. Umiejętnie prowadzicie nas przez cały proces poznawania informacji o przekonaniach

i wartościach. Jak to robicie, że "sami" dochodzimy do takich mądrych wniosków?"

"Kiedyś myślałam, że nie ma szans na totalną zmianę i przyjęłam,

że będę się "cieszyć" z małych rzeczy. Teraz myślę, wiem, że jeśli dobrze przygotuję ludzi na zmianę to wszyscy będziemy mieli korzyści / nowe przekonania. Kiedyś myślałam, że przekonania i wartości w mojej szkole mogą być różne, teraz myślę że powinniśmy wspólnie je wypracować"

"Kiedyś myślałam, że ludzie mają uświadomione swoje przekonania

i wartości. Teraz myślę, że tak wcale nie jest. Począwszy ode mnie… ;) (no może dziś jest już odrobinę lepiej :D)"

"Kiedyś myślałam, że system wartości nauczyciela nie ma tak bezpośredniego przełożenia na jego pracę zawodową teraz wiem, że od niego zależy jej jakość"

“Kiedyś myślałam, że postawy nauczycieli wynikają z jego charakteru

i zaangażowania. Teraz widzę, że przyczyny zachowań i postaw sięgają dużo głębiej i bardzo często są nieuświadomione

“Kiedyś w ogóle nie zastanawiałam się nad rolą wartości i przekonań w kontekście nauczania, teraz wiem, że są one kluczowe w podejściu do edukacji

“Kiedyś myślałam, że mój system wartości nie przekłada się na moje działania edukacyjne. Teraz wiem,

że jest inaczej

“Kiedyś myślałam, że zmiany wychodzą z nastawienia i dobrych chęci. Teraz wiem, że zmiany wychodzą ze zmian przekonań przy zachowaniu swoich wartości"

Nałkowskiej 5b/3

Gdańsk 80-286

www. instytutkrytycznegomyslenia.pl

REGULAMIN SERWISU