Zgodę można wycofać w dowolnym czasie poprzez przesłanie dyspozycji na adres e-mail: marta.ciach@cbre.com

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CBRE Sp. z o.o. (dalej: CBRE) z siedzibą w Warszawie. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach komunikacji marketingowej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na dostarczaniu naszym klientom informacji o ofercie dotyczącej usług CBRE na kanał komunikacji, na który wyraził Pan/Pani zgodę.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dostępne są pod adresem https://www.cbre.pl/pl-pl/polityka-prywatnosci

Wypełnij formularz, a my niebawem skontaktujemy się z Tobą.

Formularz kontaktowy