Prawidłowa realizacja obowiązków AML w firmie dealerskiej

Szkolenie stacjonarne dedykowane dealerom. Edycja 2020

radca prawny Paweł Tuzinek


Warszawa, 23.06.2020 (nowy termin)


OSTATNIE 1 MIEJSCE

Praktyczne warsztaty z komputerami

radca prawny
Kamila Piernik - Wierzbowska

Dlaczego udział w naszym szkoleniu jest BEZPIECZNY?

Każdy z uczestników ma zagwarantowany osobny stolik. Stoły zostaną ustawione z zachowaniem bezpiecznych odległości

Każdy z uczestników otrzyma osobno zapakowane materiały szkoleniowe, maseczkę oraz rękawiczki

Dla uczestników dostępne będą żele do dezynfekcji. Wszystkie sprzęty (stoły, krzesła, ekspresy), z którymi mają kontakt uczestnicy będą dezynfekowane z większą częstotliwością

Przerwy kawowe będą odbywać się na sali, bez konieczności kontaktu z uczestnikami innych spotkań

Dlaczego WARTO wziąć udział w naszym szkoleniu?

Dla dealerów

Podczas szkolenia omówimy obowiązki zapisane w ustawie AML, wynikające z przyjmowania przez dealera płatności gotówkowych powyżej 10 tys. euro oraz oferowania ubezpieczeń na życie.

Zgłoszenie krok po kroku

Podczas szkolenia – wspólnie z prowadzącymi – przejdziesz krok po kroku przez cały proces wysłania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Dodatkowo po szkoleniu dostaniesz instrukcję, jak zrobić to samodzielnie.

Jesteś osobą odpowiedzialną za wykonanie obowiązków określonych w ustawie AML? Przepisy przewidują, że w razie nieprawidłowości grozi Ci kara pieniężna do 1 miliona zł. Dzięki wiedzy uzyskanej na szkoleniu zminimalizujesz ryzyko sankcji.

Unikniesz kar

Podczas szkolenia dowiesz się, jak w praktyce zastosować środki bezpieczeństwa finansowego wobec klientów, i jak prawidłowo przekazywać niezbędne informacje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

Praktyka, nie teoria

Dlaczego TRZEBA wziąć udział w naszym szkoleniu?

! Szkolenie wymagane przez prawo !

1. Instytucje obowiązane zapewniają udział osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków.

2. Programy szkoleniowe, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną oraz zapewniać aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej […]

Art. 52 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Program szkolenia

I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1. Raportowanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej


a. Informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 tys. euro.

b. Formularz identyfikujący instytucję obowiązaną.

c. Przesyłanie innych informacji wymaganych przez ustawę.


2. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych


a. Najważniejsze obowiązki i terminy

b. Wypełnienie formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów

II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA (ZAJĘCIA NA KOMPUTERACH)

1. Czym jest ustawa o AML? Jakie są przyczyny jej wprowadzenia?

2. Kiedy dealer jest zobowiązany do wprowadzenia AML. Omówienie praktycznych sytuacji.


3. Sankcje


a. Dla przedsiębiorstwa (instytucji obowiązanej).

b. Dla osoby wykonującej obowiązki związane z AML.


4. Analiza ryzyka


a. Co musi zawierać?

b. Jak ją przeprowadzić?

c. Dokumentowanie ryzyka


5. Środki bezpieczeństwa finansowego


a. Omówienie dostępnych środków.

b. Dostępne źródła danych.

c. Środki bezpieczeństwa finansowego a RODO (przetwarzanie informacji z dokumentów tożsamości).

d. Przechowywanie dokumentacji


6. Procedura


a. Co musi zawierać? Jak ją wdrożyć?

b. Wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów AML


Wykładowcy

Ekspert i praktyk w dziedzinie prawa motoryzacyjnego, prawa konsumenckiego i prawa gospodarczego. Od 7 lat świadczy pomoc prawną polskim dealerom samochodów, odpowiadając na bieżące problemy prawne pojawiające się w naszej branży. Przez jego biurko przeszły praktycznie wszystkie nowe umowy dealerskie oraz ogromna większość dokumentów kierowanych do sieci dealerskich przez importerów, firmy ubezpieczeniowe, banki i inne podmioty. Na bieżąco uczestniczy w procesach tworzenia prawa, przygotowując opinie, stanowiska i postulaty w imieniu branży dealerskiej.

Paweł Tuzinek

Radca prawny o specjalizacji prawnik biznesowy. Prowadzi szkolenia dotyczące obowiązków dla przedsiębiorców, które wynikają z obowiązującej od 2018 r. ustawy o AML. Uczestniczy w procesach przygotowania i wdrożenia Procedur AML w firmach dealerskich. Aktywnie uczestniczy w pracach Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw i występowaniu przed sądem. Doktor nauk prawnych, absolwent studiów podyplomowych z dziedziny prawa cywilnego i prawa ubezpieczeń gospodarczych, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Kamila Piernik-Wierzbowska

Udział w szkoleniu obejmuje

Dostępną przez cały dzień aromatyczną kawę z ekspresu

Pełny lunch oraz smaczne i zdrowe przekąski w ciągu dnia

Pisemne zaświadczenie o uczestnictwie w programie szkoleniowym dotyczącym realizacji obowiązków AML (uwzględniającym charakter i rodzaj prowadzonej działalności)

Materiały szkoleniowe w formie książkowej oraz certyfikat ukończenia szkolenia

Materiały dodatkowe, w tym instrukcję dokonywania zgłoszenia do Centralnego
Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Informacje organizacyjne

23.06.2020, Warszawa

ATLAS Tower (dawne Millenium Plaza)

Al. Jerozolimskie 123A

Cena uczestnictwa:

790 zł + VAT

(firmy, które skorzystały lub skorzystają z oferty przygotowania procedury AML za pośrednictwem Dealerskiej Akademii Podatkowej)

990 zł + VAT

(pozostałe firmy)

Warsztaty skierowane do:

ZGŁASZAM UDZIAŁ
  • głównych księgowych,
  • dyrektorów finansowych,
  • właścicieli, członków zarządu lub innych osób odpowiedzialnych za wykonywanie obowiązków, wynikających z ustawy AML.

Godziny zajęć

10:00-17:00

Ograniczona liczba miejsc

(ze względu na bezpieczeństwo uczestników, warsztatowy charakter szkolenia, pracę na komputerach oraz bieżącą komunikację z prowadzącymi)

Głównym założeniem naszych warsztatów są praktyczne zajęcia z komputerami.

Prosimy pamiętać o zabraniu komputerów

Formularz zgłoszenia

Dane uczestników

Dane do faktury

Na podane adresy email wyślemy informacje organizacyjne na temat szkolenia. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 10 dni przed terminem szkolenia. Po przekroczeniu tego terminu, wycofujący udział zobowiązany jest do pokrycia kosztów uczestnictwa.

Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji

Maja Matczak