MYŚLENIE KRYTYCZNE

WSPIERA DOBROSTAN NAUCZYCIELA

OFERTA SZKOLEŃ

Podane ceny są cenami netto.


Zamówienia dla szkół

- ilona.rachecka@mysleniekrytyczne.edu.pl


Minimalna liczba osób podczas szkolenia to 12. Jeśli szkolenie się nie odbędzie uczestnik otrzyma zwrot kosztów.

Cena przy zakupie biletu po 11.11.2020

Cena przy zakupie biletu po 11.11.2020

115 PLN

JĘZYK POLSKI

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

115 PLN

115 PLN

23 sierpnia 2021

[9.00 - 12.00]

SPRAWY WYCHOWAWCZE

EDUKACJA

WCZESNOSZKOLNA

24 sierpnia 2021

[9.00 - 12.00]

23 sierpnia 2021

[9.00 - 12.00]

115* PLN

Cena przy zakupie biletu po 11.11.2020

Cena przy zakupie biletu po 11.11.2020

115 PLN

JĘZYK ANGIELSKI

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

115 PLN

115 PLN

24 sierpnia 2021

[9.00 - 12.00]

JĘZYK POLSKI

SPRAWY WYCHOWAWCZE

25 sierpnia 2021

[9.00 - 12.00]

24 sierpnia 2021

[16.00 - 19.00]

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Cena przy zakupie biletu po 11.11.2020

Cena przy zakupie biletu po 11.11.2020

115 PLN

KOMPETENCJE KLUCZOWE

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

115 PLN

115 PLN

25 sierpnia 2021

[9.00 - 12.00]

FILOZOFIA

I ETYKA

26 sierpnia 2021

[9.00 - 12.00]

25 sierpnia 2021

[16.00 - 19.00]

JĘZYK POLSKI

115 PLN

MATEMATYKA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

115 PLN

26 sierpnia 2021

[9.00 - 12.00]

JĘZYK ANGIELSKI

27 sierpnia 2021

[9.00 - 12.00]

115 PLN

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

30 sierpnia 2021

[9.00 - 12.00]

MATEMATYKA

Cena przy zakupie biletu po 11.11.2020

Cena przy zakupie biletu po 11.11.2020

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

115 PLN

115 PLN

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

31 sierpnia 2021

[9.00 - 12.00]

30 sierpnia 2021

[9.00 - 12.00]

KOMPETENCJE KLUCZOWE

115 PLN

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

31 sierpnia 2021

[9.00 - 12.00]

SPRAWY WYCHOWAWCZE

Zamówienie na szkołę publiczną daje możliwość zakupu szkoleń w cenie netto.


KONTAKT

TOC dla Edukacji Polska Sp. z o.o.

Nałkowskiej 5b/3

80-286 Gdańsk

TOC dla Edukacji